Kaotisk

Jeg vet jeg burde skrive, men jeg er ikke helt sikker på hva. Det har vært kaotisk her en stund, og det er fortsatt egentlig ikke ryddet opp i. Kaoset har for det meste omhandlet å pusse opp gjesterommet som nå også skal fungere som et hjemmekontor. Det er supersmart og jobben vi har gjort frem til nå er fantastisk. Det blir så fint der inne! Ettersom IKEA var inn i bildet så valgte jeg å bytte ut noen deler i mitt eget klesskap slik at alt nå er hvitt og wow, det er pent altså. Jeg er skikkelig fornøyd! Glemte noen småting, men det er jo veldig lett det også, så da blir det en tur på IKEA snart, forhåpentligvis før jeg drar. For vet dere hva? Jeg skal dra! Jeg skal dra bort fra alt her hjemme og dra på besøk til noen i Amsterdam i en uke i februar. I morgen er det faktisk to uker til og jeg gleder meg villt.

For turen til Amsterdam har jeg telt ned dagene frem til jeg skal dra, helt fra jeg bestilte flybilletten. Jeg var på 30 dager da, og nå er jeg halvveis! Samtidig som det føles som en evighet siden så føles det også som om jeg bestilte billetten i går, og 10. februar nærmer seg med stormskritt. Jeg er så spent. Jeg er en planlegger og en listeperson så i  morgen, på merket to uker så kommer jeg til å starte en pakkeliste. Jeg VET at når jeg når 7 dager så er det på tide å ta kofferten ned fra loftet for å begynne pakkingen, så da er det like greit å komme i gang med den listen så fort som mulig. Jeg skal være borte en uke og da er det nødvendig med planlegging! Og valg. Jeg trenger selvfølgelig valg. Jeg har allerede noen tanker om hva jeg skal ha med og ettersom noe er både nye og gamle favoritter i klesskapet blir jeg nok nødt til å vaske klær både én og to ganger (kanskje) før jeg drar. Sommerfuglene er definitivt på plass og jeg er sikker på at uken blir så fantastisk som jeg tror. Jeg skal være hos og møte en jeg har kjent og spilt med i hele 3 år. Forhåpentligvis kommer en annen kompis som jeg har kjent i litt over 3 år opp til Amsterdam også, selv om han bor i Belgia. Det er dedication. Vi har alle spilt sammen og snakket mye sammen de siste 3 årene. Jeg vet allerede at dette blir en av de største opplevelsene mine hittil i livet og jeg er overlykkelig for at turen og planene endelig er i boks. Dette vil bli perfekt.

Bortsett fra oppussingen (som for øvrig har gått veldig bra fordi både jeg og mammi er handy, samt at vi har fått en del hjelp fra gode mennesker vi har i livet vårt) så har det blitt mye gaming og discord (discord er en chattetjeneste jeg bruker mye når jeg gamer, både voicechat og noen ganger videochatting også). Det går som forventet i World of Warcraft og jeg er virkelig glad i dette spillet altså. Det var faktisk her jeg møtte han jeg skal være hos, og jeg har spilt mye med han fra Belgia også. Spill altså. For oss som bruker mye tid på dette kan det faktisk føre til utrolig mye fint!

Når vi er inne på hva som har skjedd siden sist jeg oppdaterte her så skal det sies at jeg har hatt litt for mange utrolig tøffe dager på rad i det siste. Det kommer nok av litt av hvert, men spesielt den hektiske og kaotiske situasjonen hjemme de siste ukene. For meg blir ofte kaoset på utsiden absorbert helt på grunn av det filteret jeg ikke har men som jeg burde ha hatt, slik som mesteparten av resten av befolkningen er så heldig å inneha. Jeg tar det inn og det blir til et innvendig kaos uten like. Men da jeg våknet i dag kjentes det endelig ikke ut som at det var en stor mørk regnsky over meg! Jeg har funnet ut at jeg virkelig må ta inn og sette pris på de dagene som ikke er helt jævlige. De dagene hvor alt kun er ok er viktige å huske på ettersom det som regel er flest av de virkelige mørke dagene. På de virkelig mørke dagene må jeg også huske å ta inn alt de fine menneskene rundt meg gjør for å få meg til å smile, for disse menneskene er det som gjør at jeg fortsetter å kjempe meg opp og ut av de vonde periodene. Så en virkelig stor takk går ut til alle de som får meg til å dra på smilebåndet gjennom de vonde periodene, selv om jeg noen ganger er så irritert på hver minste lille ting de gjør, for det er ikke alle som er så heldige å ha sånne mennesker. De der menneskene som står ved din side i tykt og tynt og som ikke gir deg opp bare fordi du er et eneste stort og irritert kaos.

Chaotic

I know I should write but I’m not really sure on what. It’s been chaotic here for a while, and it’s not really cleaned up yet. The chaos has (and still is) mostly about renovating the guest room which will also become a home office. It’s super smart and the work we’ve done up until now is fantastic. It’s turning out so great! Since IKEA was in the picture, I also decided to upgrade some things in my own closet so that everything is white and wow, it looks really pretty. I’m so happy about it! I forgot a few small things, but that’s so easy, so we’re going to IKEA soon, hopefully before I leave. Because guess what!? I’m leaving everything here at home to go to Amsterdam a week in February. Tomorrow it’s actually only two weeks left and I’m so hyped.

I’ve been counting down the days for Amsterdam ever since I ordered the airplane tickets. I was on 30 days on the countdown at the time and now I’m halfway! Even though it feels like forever ago that I ordered them it also feels like it was yesterday and now February 10th is closing in on me. I’m so excited. I’m a planner and list person so tomorrow, on the 2 weeks mark, I’m starting with my packing list. I also know that when I reach the 7 day mark I’m going to get my suitcase from the attic and start the actual packing so getting that list done early is actually kind of really important. I’ll be gone for a week and with that amount of time planning is super important. And choices. I obviously need choices. I already have a few thoughts around what to bring and since that includes old and new favorites from my closet I’m probably going to have to do laundry once or twice before my suitcase is all done. The butterflies in my tummy is definitely all there and I’m sure the week will be as perfect as I expect. I’m going to stay with and meet a guy I’ve known and played with for 3 years. Hopefully another friend that I’ve known a bit longer will be able to come to Amsterdam as well, even though he lives in Belgium. That’s dedication. We’ve all played together and talked a lot the last 3 years. I already know that this is going to be one of the biggest events in my life up until now and I’m overly happy that this trip and the plans finally are happening. This is going to be perfect.

Except from the renovating (which has gone very well as both mammi and I are pretty handy, but we’ve also gotten help from some amazing people in our lives) something else that’s been happening a lot is gaming and discord (discord is the chatting service I use while gaming, both with voice chat and video chatting). It’s obviously World of Warcraft, which is definitely expected from me and I really really love this game. It’s actually where I met the guy I’m staying with and I’ve played a lot of WoW with the guy from Belgium as well. Games. For the ones that use a lot of time with games they can actually turn out to bring a lot of great things!

When we’re on about what’s been happening since I updated here the last time I have to include that I’ve been having a lot of tough days in a row lately. It’s probably because of a lot of things, but especially the hectic and chaotic situation at home the last few weeks. For me, the chaos on the outside get’s absorbed because of the filter that is non existent for me, but pretty normal for basically most of the people in this world. I take literally everything in and it turns into an internal chaos with no end. But when I woke up today I finally didn’t feel like there was a huge rain-ready cloud over me. I’ve figured out that I really have to absorb and remember the days that aren’t hell. The days when everything is just okay is so important for me to remember because my life will basically always consist of more bad than good days. During the really bad days it’s also important to remember and absorb everything the amazing people in my life do for me, to make me smile, because these are the people that makes me want to fight to get out of this vicious cycle. So a really big thanks goes out to everyone who makes me smile, even if it’s just a little bit, during my worst periods, even though I sometimes get really annoyed by every little thing you guys do, because not everyone is lucky enough to have people like you in their life. Those kind of people that stands by your side during good and bad, and who never gives you up even if you’re just a huge annoyed chaos.

Jeg må jo vise hvor handy jeg er + at man får se omtrent alt av blekket mitt! // I obviously have to show off how handy I am + you can see basically all of my ink!

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

Merk: Kommentarer legges ut etter manuell godkjenning.


Til toppen