Keystone master

Drøm stort

Akkurat nå er jeg stressa. Det er ikke «hva som helst» jeg er stressa for – det er World of Warcraft. Spillet opptar enda mer av tiden min enn det det gjorde tidligere, samtidig som jeg er flinkere til å ta initiativ til å gjøre andre (viktige) ting. Det er likevel sånn at spillet surrer rundt i hodet mitt konstant, og om det er en bra ting… det får vi nå se. Det er jo ikke så bra at noe opptar tankene dine så mye at du ikke får sove om kvelden, men nå er det jo ikke kun World of Warcraft som surrer rundt i hodet mitt når det blir mørkt og stille, det er så mangt.

Nå er jeg på én uke med isotretinoin og jeg håper at kroppen min lar meg gå på denne pillekuren så lenge som det er planlagt. Jeg merker veldig at aknen har «blitt verre før det blir bedre» og i dag innså jeg hvor tørr huden på hendene mine har blitt, så da regner jeg bivirkninger som inntrådt. Foreløpig har jeg ikke fått spesielt tørr hud i ansiktet heldigvis, men jeg har gardert meg allerede med hudprodukter fra the Body Shop som gir nok fuktighet, inkludert når man får medisinsk behandling av akne. Hurra! Jeg fikk i hovedsak beskjed om å gå på apoteket, men om jeg kan holde meg dyrevennlig og vegansk så er dét det jeg foretrekker ettersom jeg ikke akkurat kan velge når det kommer til medisinene jeg går på. The Body Shop er min go-to med absolutt alt som heter hudpleie, og det har det vært i mange, mange år.

Tilbake til World of Warcraft så jobber jeg for noe som heter keystone master. Det er å gjøre noe som kalles dungeons i +15 vanskelighetsgrad som vil si at det er .. ganske mye vanskeligere enn det det originalt er. Jeg vet at jeg ikke er den beste spilleren i universet, men jeg prøver og jobber hardt for å være så flink som mulig og i forrige betydelige sesong var jeg bra nok til å til slutt klare +19, så jeg tenker at jeg burde være bra nok til å klare +15 nå også, slik at jeg kan få den kule mounten jeg har lyst på, jeg også. Kompisen min og jeg kom litt sent i gang med sesongen så helt ærlig tenker jeg at vi klarer oss relativt bra, men det finnes delte meninger, det vet jeg. Jeg kommer nok til å være stressa helt frem til vi forhåpentligvis får det til, og den er ganske kjip. Jeg er bare ikke helt sikker på hvordan jeg skal klare å roe ned når noen andre «bekreftet» for meg at jeg burde være stressa i tillegg til at en som snakket Luxemburgsk snakket det som fremstod som ufint om meg, mens jeg var tilstede i voice chat. Det hjalp liksom ikke på det stresset jeg allerede følte og den lille selvtilliten jeg hadde. Nå synes ikke jeg det er så hyggelig å snakke på et annet språk enn de som er tilstede forstår, men det er kanskje bare meg? Jeg tenker at man burde snakke slik at alle forstår, uavhengig av hva man skal si.

Hva tenker dere, er det greit å begynne å snakke et annet språk slik at folk som er tilstede ikke forstår hva som foregår?

Dream big

Right now I’m stressed. It’s not just about anything I’m stressed about – it’s World of Warcraft. The game takes even more of my time than it used to although I’m still better at taking initiative to do other (important) things outside of the game. Thoughts about the game and playing is still floating around in my head basically all the time anyway though and if that’s a good thing.. I guess we’ll see. It’s not amazing if something takes up so much of your thoughts that you can’t even sleep at night, but World of Warcraft isn’t everything that takes up my thoughts when it gets dark and quiet, it’s a lot.

I’m at one week with isotretinoin now and I’m hoping my body will let me use the pills as long as I’m supposed to. I’m noticing that “the acne will get worse before it gets better” and today I realized how dry the skin on my hands have become, so from today I’m declaring side effects to have arrived. For now I haven’t gotten especially dry skin in my face but I’ve already prepared with skincare products from the Body Shop that gives enough moisture when you use medical treatment for acne. Hooray! I was told to go to a pharmacy by the doctor, but if I can stick to cruelty free and vegan that’s what I want since I can’t exactly choose with the medication. The Body Shop is my go-to with everything that’s called skincare and it has been for a lot of years now.

Back to World of Warcraft.. I’m working on something called keystone master. It’s about something called dungeons in +15 difficulty which obviously makes it a whole lot harder than what it is originally. I know I’m not the best player in the universe, but I still try and work hard to be as good as possible and in the last meaningful season I ended up being good enough to do +19, so I’m thinking I’m probably good enough to do +15 now as well so I get the cool mount I really want. My friend and I started a bit late in the season, but compared to that I’m thinking we’re doing surprisingly well, although I know there are several opinions of that. I’ll probably keep being a bit stressed until we hopefully get it, and that isn’t really good. I’m just not sure how to stress DOWN when someone else “confirmed” that I should be stressed, in addition to a guy speaking Luxembourg talked what seemed like shit about me, while I was present in voice chat. It didn’t really help the stress I already felt and the little confidence I had built up. I’m of the opinion that it isn’t nice to suddenly start talking your own language if that means that someone present won’t understand, but that might just be me? I’m thinking you should speak whatever makes everyone understand, no matter what you’re about to say.

What do you guys think, is it okay to start speaking a language not everyone present will understand?


Til toppen